top of page
Zoeken

Wat kun je als werkgever doen om burn-outs te voorkomen?

Bijgewerkt op: 11 feb. 2021

Er zijn in Nederland vier miljoen verborgen burn-outs. Dit wil zeggen: mensen die binnen een half jaar dreigen uit te vallen als er geen actie wordt ondernomen. De corona crisis speelt een grote rol in deze uitkomst. Hoe kun je als werkgever deze epidemie bestrijden?


Bedrijfscultuur optimaliseren

Op het gebied van bedrijfscultuur is er binnen veel organisaties veel ruimte om te ontwikkelen en verbeteren. De pioniers van deze wereld werken volgens het besturingsmodel van holacratie. Hierbij wordt afstand genomen van traditioneel top-down management en de autoriteit verdeeld over alle medewerkers in de organisatie. In een onderneming waar vrijheid en vertrouwen centraal staat, waar er radicale transparantie is en supportive leiderschap aanwezig is, zullen werknemers zich vrijer voelen om hun obstakels, werkdruk of stress eerder bespreekbaar te maken. Als er van gecentraliseerde naar gedeelde autoriteit over wordt gegaan vervalt de hiërarchie en is er ruimte voor de werknemer om die verantwoordelijkheid voor de gezondheid te gaan nemen. Voor inspiratie over de werkwijze van de pioniers van deze wereld: lees het boek van Corporate Rebels.


Burn-out voorkomen werkgever

Op de werkvloer wordt er gewerkt binnen groepsverband waar sociale normen gelden. Sociale normen zijn gedeelde regels binnen een groep waar iedereen zich aan hoort te houden, wil je bij de groep horen. Verkeerd groepsgedrag betekent namelijk dat je sociaal geïsoleerd raakt. Als er binnen een groep (team/ afdeling) het gedrag van overwerken, veel werkdruk accepteren en/of een bepaalde communicatiestijl bestaat is er een grote kans dat alle groepsleden hierin meegaan. Ondersteun je team in een gewenst groepsverband waar ieder individu zich veilig voelt om zijn eigen gedrag/ mening te delen.


''Verplaats de informatie niet naar de autoriteit, verplaats de autoriteit naar de informatie'' David Marquet

Faciliteer maar verleg de verantwoordelijkheid niet

We zijn het eens met de gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar deze moet wel beter ingevuld worden. De werkgever moet de zorgtaken voor de werknemer serieus nemen. De werknemer moet voor zichzelf op durven en kunnen komen en grenzen stellen. Dit is alleen mogelijk in een gezonde bedrijfscultuur waar de werknemer centraal staat en er ruimte is voor open en eerlijke gesprekken met de volle persoonlijke aandacht en focus (dus geen apps).


Wat kun je als werkgever doen?

  • Een gezonde bedrijfscultuur is het allerbelangrijkst, stel de werknemer centraal en niet de productiviteit. Focus op het openstaan voor kritiek, oplossingen en beloon het initiatief van werknemers door de voorgestelde veranderingen door te voeren. Beloon compassie en bied ruimte voor ziekmeldingen zonder fysieke klachten.

  • Maak gevoelige onderwerpen bespreekbaar in een veilige setting (ondersteun het management om zich hierin te ontwikkelen) en maak ruimte voor de menselijkheid. Beloon de managers die in hun team een open gesprek aangaan en niet alleen de managers die de hoogste cijfers behalen. Bepaal samen met de werknemers wat werkt en wat niet. Doe dit samen!

  • Ondersteun werknemers door coaching of met tools in het groeien van eigenwaarde, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen zodat grenzen stellen en stress (h)erkennen gemakkelijker wordt.

  • Streef naar het gezamenlijk creëren van een werkomgeving die de mentale gezondheid bevordert.

''Je kunt alleen voor een gezonde werkomgeving zorgen als je bereid bent je ambitie te laten varen om tegen elke prijs te winnen''Fried en Hansson - Basecamp

Focus op de menselijkheid

Het draait niet meer om alleen maar winstgevend zijn. Het draait in de wereld van tegenwoordig om menselijkheid, waarde toevoegen en om zingeving. Succes maken doe je samen en je bent hierin afhankelijk van de mensen in de organisatie. Als die afhankelijkheid er is, zorg dan ook dat de menselijkheid terugkomt in je bedrijf. Kweek ambassadeurs van jouw waarden, cultuur en missie. Zet de mens centraal. De focus op gezonde en gelukkige werknemers verdient zich sneller terug dan je denkt.


Waar ligt de oplossing voor de burn-out epidemie?

In de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel werknemer als werkgever. Waar de werkgever dit probleem heel serieus neemt, verantwoordelijkheid neemt, awareness creëert en in actie komt. De werkgever biedt veiligheid, vrijheid en vertrouwen (autonomie) net zoals een cultuur waar er ruimte is voor compassie en menselijkheid. In deze omgeving kan de werknemer de eigen verantwoordelijkheid nemen en de ruimte pakken om te werken aan de privé bronnen die bijdragen aan een burn-out.

Dit artikel is geschreven door de founder van anoukschaap.nl en Take Care of Your Selfie, Anouk Schaap.


26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page